"Za Osmjeh djeteta u bolnici"

...u suradnji s Društvo "Naša djeca" !!


Dijete u bolnici

 

S namjerom da se i u Republici Hrvatskoj ostvaruje suvremena svjetska ideja otvorene bolnice u odnosu na djecu, te polazeći od Konvencije UN-a o pravima djeteta i Nacionalnog plana aktivnosti za djecu u Hrvatskoj, pokrenuta je stručna i društvena akcija 19. svibnja 1999. godine, pod nazivom Za osmijeh djeteta u bolnici.

 

 

 

 

Pokretači i voditelji akcije su tri udruge: Savez društava Naša djeca Hrvatske, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju i Pedijatrijsko društvo hrvatske udruge medicinskih sestara. Akcija ima potporu Ministarstva zdravstva RH, a u vodećem tijelu akcije, Koordinacijskom odboru, osim po tri predstavnika iz triju navedenih udruga sudjeluje po jedan predstavnik iz triju ministarstava: zdravstva, obitelji, te znanosti, obrazovanja i sporta. U akciju su svojom odlukom, dakle dobrovoljno, uključene sve dječje bolnice, dječji odjeli u općim i županijskim bolnicama te specijalne bolnice za djecu.


Program akcije ima 12 načela odnosno 73 zahtjeva koje bolnica koja se odluči sudjelovati treba izvršiti, a kao znak i potvrdu da je u tome uspjela, nakon nalaze Prosudbene komisije, Središnji koordinacijski odbor akcije dodjeljuje joj počasni naziv: Bolnica/Dječji odjel bolnice – prijatelj djece. Taj dokaz, počasni naziv, upisan je na posebnoj ploči koja se postavlja na ulazu u bolnicu.
Za dobivanje navedenog počasnog naziva bolnica/dječji odjel treba provesti, među ostalim, ove zahtjeve: maksimalno smanjivanje boravka djeteta u bolnici, holistički pristup liječnika bolesnom djetetu, dopunska edukacija medicinskih sestara za skrb o djeci i kontakte s roditeljima, primjena suvremenih medicinskih standarda, mogućnost posjeta roditelja svakog dana, te provedba pedagoških i kulturno – zabavnih sadržaja za djecu u bolnici i oplemenjivanje bolničkog ambijenta.
Takav program akcije provodi se tijekom cijele godine, tijekom nekoliko godina odnosno trajno. Pritom je važno međusobno povezati provedbe četiriju bitnih aktivnosti:


Zalaganje za humanizaciju hospitalizacije djece, za otvorenost bolnice prema posjetiteljima, za omogućavanje roditeljima da svakog dana borave koliko žele i mogu uz svoje dijete; Uređivanje, adaptiranje ili proširenje društvenih prostorija dječjeg bolničkog odjela i opremanje prikladnim igračkama, slikovnicama, knjigama, priborom za likovne, jezične, scenske i glazbene aktivnosti bolesne djece;

 

Organiziranje što češćih posjeta voditelja i animatora društvenih aktivnosti djece u bolnici, u rasponu od jednostavnih dječjih igara do malih priredbi, uklopljenih u ukupni dnevni bolnički raspored i prilagođenih trenutnim zdravstvenim mogućnostima djece smještene u bolnici;


Posjeti djeci u bolnici i njihovih vršnjaka i prijatelja iz vrtića, škole, susjedstva, naselja, radi međusobnih razgovora o zajedničkim temama te dogovora o uključivanju u planirane aktivnosti nakon izlaska iz bolnice, što bolesnom djetetu pruža dragocjeno ohrabrenje za bolju budućnost.
Ovako postavljena akcija je izrazito humana, izražava solidarnost te je znak konkretne pozornosti i pomoći bolesnom djetetu koju će dugo pamtiti. Osim bolesnog djeteta i njegovi roditelji i šira javnost to će zasigurno cijeniti.


U odnosu na neposrednu provedbu ove akcije, od svakog se DND-a u čijem gradu postoji bolnica/dječji odjel očekuje:


- Da povremeno i prigodno posjećuje bolesnu djecu, uruči im male darove i razgovara s djecom;
- Da nekoliko odabranih članova posjećuje bolesnu djecu i s njima tijekom tjedna provode edukativno – zabavne aktivnosti, primjerene zdravstvenom stanju i mogućnostima bolesne djece;
- Da animira poznate i cijenjene pojedince da povremeno kontaktiraju s djecom u bolnici;
- Da ugovori gostovanje kazališta lutaka i održavanje malenih priredbi, projekcija crtanih filmova i igranih filmova za djecu i sl.
- Da se angažira u traženju sponzora koji bi mogli djeci u bolnici pokloniti igračke, knjige i sl.

U Ogulinu ova akcija, Za osimjeh djeteta u bolnici, provodi se od 2000. godine. Organiziraju se tjedni posjeti volontera koji se s djecom igraju, druže i razgovaraju, krate im bolničke dane, organiziraju se priredbe povodom sv. Nikole, Božića, Uskrsa i posjeti sv. Nikole, Djeda Božičnjaka i posjet tijekom dječjeg tjedna.


Volonteri iz DND-a koji su ostavili traga u ovoj akciju su: Ljiljana Kaurić, Ljiljana Jaković, Ines Gračanin, Ana Bilandžija, AnaMarija Stipetić, Bernardica Veršec, Sanja Mazor i Ivona Puškarić

 

 

Smile


Grad Ogulin - prijatelj djece

Za osmjeh djeteta u bolnici